Jaunu audzēkņuuzņemšana

Jaunu audzēkņu uzņemšana
 
Mākslas skolā jaunus audzēkņus uzņem katru gadu maijā un augustā. Audzēkņi tiek gaidīti 1. klasē 8/9 gadu vecumā. Eksāmenu komisija pārbauda bērna iemaņas un prasmes zīmēšanā un gleznošanā, un notiek saruna ar vecākiem un bērnu.