Par skolu

Par skolu
 

Aizkraukles Mākslas skola ir Aizkraukles novada domes izglītības iestāde. Mākslas skola ir akreditēta līdz 2020.gada 15.oktobrim. Tā ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur skolēni mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Profesionālās ievirzes izglītības programmas licence - Nr PI 1024, kods 20V 211001.

 

 
Finansējumu skolai piešķir Aizkraukles novada dome un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.
 
Aizkraukles Mākslas skola atrodas:
Spīdolas ielā 1
Aizkrauklē
LV-5101
 
***